vodopad.jpghladanie1.jpgmotyl.jpgpotok.jpghladanie2.jpg
piatok, 30 marec 2012 05:22

Jean de La Fontaine: Perún a zvieratá

Napísal

Raz Perún boh povolal k sebe všetko živočíšstvo pod slnkom a vyzval ho, aby sa posťažovalo a povedalo, či spokojné je s darmi, ktoré mu prepožičané boli a či praje si kto čosi, že mu rád hneď žiadosť jeho vyplní.

piatok, 30 marec 2012 05:55

Ezopova bájka: Vlci a ovce.

Napísal

Vlci úklady činiac stádu ovčiemu, keď už nemohli zmocniť sa ich pre psov, ktorí ich strážili, uznali, že ľsťou treba toto vykonať. A poslali poslov k ovciam, požadovali od nich psov, dokladajúc, že tí sú príčinou nepriateľstva a majú im byť odovzdaní a tak že mier nastane medzi nimi. Tu ovce, nehľadiac na budúcnosť, vydali psov svojich a vlci, ktorí ich dostali do svojej moci, nestrážené stádo ľahko vyhubili.

streda, 04 apríl 2012 19:55

Kam speje svetový peňažný systém?

Napísal

publikované v HN 6.4.2009

Nervozita politických špičiek ohľadom riešenia súčasnej finančnej krízy stúpa. Je to dané hlavne tým, že predpoklady ukončenia krízy sa posúvajú stále do vzdialenejšej budúcnosti. Dnes sa už hovorí o konci budúceho roka, ale aj to môže byť len zbožné želanie. Osobná spotreba sa vo vyspelom svete počas 40-ročnej konjunktúry dostala na takú úroveň, že nemá kde pokračovať. Sprievodným javom toho bola obrovská nadprodukcia. Je vypočítané, že 1/4 a možno až 1/3 americkej ekonomiky musí „zmiznúť“, aby sa ekonomika očistila normálnym trhovým mechanizmom. To ale politici nechcú. Prinieslo by to robustný nárast nezamestnanosti, sociálne napätie v spoločnosti a depresiu, tak ako v roku 1929. Preto sa hľadá rýchle, netrhové riešenie.

 

štvrtok, 25 október 2012 00:20

Diskusia

Napísal

Debata o texte"Radosť vládnuť tomuto národu"

publikované v HN 6.11.2009 

Pred 100 rokmi jeden poľnohospodár vyprodukoval potravu pre 3 ďalších, dnes dokáže uživiť 120 ľudí. Na manažovanie tradičného priemyslu je potrebné stále menšie percento dospelej populácie. Nebývalý pokrok vedy a vďaka nej uľahčenie práce formou racionalizácie či automatizácie hospodárstva pomohli dosiahnuť ľuďom aj želaný materiálny blahobyt. V poslednom období však sledujeme aj odvrátenú stranu tohto pokroku. Ľudská práca je najdrahšia zložka nákladov pri podnikaní, preto nové projekty vsádzajú radšej na ďalšiu intenzifikáciu. Roboti nepýtajú mzdu, neštrajkujú, ani za ne netreba platiť dane. Sociálna integrácia ľudí sa zhoršuje.

streda, 04 apríl 2012 20:13

Koľko ešte musia nakradnúť ...

Napísal

publikované v Pravde 23.2.2010

Občas si kladiem otázku: Koľko ešte musia politici nakradnúť, aby sa opäť vytvorila kritická masa občanov, ktorá vyjde do ulíc, zaštrngá kľúčmi a povie „tak takto nie!“? Bohužiaľ, odpoveď je, že ešte dosť. Tých 20 rokov od nežnej revolúcie je stále málo na novú zásadnú zmenu. Užívame si výdobytky konzumného kapitalizmu, nechávame sa opíjať kvantitou spotrebného tovaru a nevšímame si, ako trhový mechanizmus preniká do oblastí, kde nepatrí. Predovšetkým do politiky, štátnej správy a tiež do profesií, ktoré by mali byť skôr poslaním ako podnikaním. Verejné záujmy sú pošľapávané, ostali z nich len marketingové slogany politikov pri presadzovaní súkromných záujmov mocných.

 

neúspešný pokus publikovať v novinách pred parlamentnými voľbami 2010 ...

V najbližších parlamentných voľbách idem voliť politickú stranu ZMENA. Páči sa mi jej program. V prvom rade im ide o osobnú slobodu každého jednotlivca. Uvedomujú si, že každý sme výnimočný, neopakovateľný a že spoločnosť nemá túto výnimočnosť potláčať, robiť z ľudí poslušných a uniformovaných členov ekonomicky riadenej spoločnosti, ale naopak, vytvárať podmienky pre osobnostný rast každého jedinca. Veria, že ľudia na našej lokálnej úrovni uprednostnia spoluprácu a vzájomné zdieľanie základných zdrojov skôr ako súperenie, podvádzanie, klamanie, kradnutie v snahe vyniknúť a uspieť v konkurenčnom prostredí. Že vraj chcú aj zastaviť stále väčšie presakovanie nových zákonov, predpisov či predstáv byrokratov z Bruselu o tom, ako máme žiť. No, trochu zidealizované, ale páči sa mi to viac ako súčasná, nikdy nekončiaca manipulácia, ktorá zasahuje do všetkých oblastí života.

 

streda, 04 apríl 2012 20:19

Zlatá slovenská koruna!

Napísal

publikované v Pravde 7.apríla 2010

Ešte pred rokom sa zdalo naše prijatie eura ako šťastný a správne časovaný krok. Očakávali sme jasné pravidlá financovania, zjednodušenie prístupu na celý európsky trh, zbavenie sa kurzového rizika či manipulácie a tiež dodržiavanie zásad primeranosti deficitov v rozumnej miere zo strany nielen našej kocúrkovskej vlády.

Dnes zisťujeme, že vstupom do eurozóny sme vstúpili do spolku, kde nie je problém podvádzať a klamať. Odhalenia z Grécka o zadlžovaní eurozóny bez ručenia a o falšovaní výkazov sú len vrcholom ľadovca. Európska centrálna banka absolútne nezvládla svoju základnú úlohu uchovávať menovú stabilitu. Poslušne financovala deficity krajín formou akceptácie ničím nekrytých a podvodom skonštruovaných dlhopisov.

 

publikované v HN 19.júla 2010

Najvážnejší problém, ktorý eurozóna potrebuje okamžite riešiť je jej zadlženosť. Tá totiž blokuje všetky pokusy na opätovné rozbehnutie ekonomiky a tým aj zmysluplnú zamestnanosť obyvateľstva. Dnes je zadlženosť eurozóny na úrovni zhruba 85% HDP. V štrajkami skúšanom Grécku je to cca 140%, u Nemecka 80% a Slovensko stúpa k 40%. Prebytkové hospodárenie je v týchto časoch a v tejto časti sveta skôr ilúziou a každé ďalšie požičané peniaze (ako napríklad Grécku) sú nevrátiteľné. Nie je z čoho. Výkonnosť ekonomík nepostačuje ani na platenie úrokov, nie ešte na splatenie istiny. Smutné je konštatovanie, že všetky vyspelé krajiny sveta sú zadlžené. Otázka je, že komu? Komu vlastne všetci pozemšťania dlhujú? Marťanom či Venušanom? Kto vlastne úveruje celosvetovú ekonomiku? A prečo to ten „niekto“ robí, keď vie, že mu to štáty nemajú ako splatiť? O čo tu teda ide?

 

streda, 04 apríl 2012 20:23

Koľko času nám dáva ropa

Napísal

publikované 14. augusta 2010

Ľudská civilizácia sa vždy vyvíjala v obdobiach energetického dostatku a, naopak, čelila krízam a vojnám v čase energetického nedostatku. Dnes, počnúc zubnou kefkou, cez oblečenie, potraviny, počítače či autá, je náš život spojený s používaním výrobkov z ropy.

 

Strana 1 z 2