vodopad.jpgmotyl.jpghladanie2.jpghladanie1.jpgpotok.jpg

Milí čitatelia,

Máte občas aj vy pocit, že tento náš svet sa vyvíja nejakým divným smerom? Napriek tomu, že obchody sú plné spotrebného tovaru a máme čo jesť, aj keď žijeme v mieri a žiadne katastrofy nás netrápia? Tento divný pocit vychýdza z nášho vnútra a vraví, že pravda prehráva svoj boj s klamstvom, sloboda nám uniká medzi prstami, cnosti vymreli a konanie dobra sa stalo prežitkom. Naopak, predkladá sa nám predstava, že zmyslom života sú peniaze a hromadenie hmotných statkov. A je vraj jedno, ako sa k nim dostaneme.

Stretnúť v týchto časoch podobne zmýšľajúcich ľudí je potešujúce. Je potešujúce zistiť, že je nás veľa. Ľudských bytostí, ktoré chcú žiť inak ako nám predkladá systém. Stali sme sa hľadajúcimi. Hľadajúcimi odpovede na základné otázky života.

Hľadajúcimi alternatívne možnosti ako zmysluplne a slobodne prežiť v dnešných časoch.

Myšlienka začať vydávať časopis vznikla spontánne na jednom stretnutí v decembri 2011. Šesť dovtedy navzájom neznámych ľudí vyslovilo podobnú potrebu – vyjadriť sa k dnešnej dobe a výzvam, ktoré nás ako ľudskú spoločnosť čakajú. Časopis HĽADANIE chce ukazovať pravú tvár dnešnej politiky a ekonomiky, ale aj cestu k životu v harmónii s prírodou, opätovnému objaveniu kultúrnosti, hodnoty medziľudských vzťahov a cností.

Cena, hodnota a spolupráca

Časopis Hľadanie má 68 strán a jeho cena sú 4 eurá. Z toho:

1 euro je príspevok určený na Vami vybraté slovenské aktivity alebo projekty. Prvých 5 je odprezentovaných v našom prvom čísle a aj na našej stránke tu /link na záložku Financovanie projektov/

Každý, kto si kúpi časopis Hľadanie, môže sám rozhodnúť o pridelení svojho príspevku.

1 euro je suma určená pre čitateľov a priaznivcov, ktorí sa rozhodnú pomôcť pri predaji a distribúcii časopisu.

1 euro sú približné náklady na tlač časopisu.

1 euro je určené na odmenu pre autorov, redaktora a graika časopisu.

Hodnota časopisu Hľadanie je však omnoho väčšia, tak ako myšlienky, idei a riešenia, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problémy súčasnej spoločnosti. Ak Vás časopis dokáže inšpirovať a rozhodnete sa spoločne vyskúšať niektoré riešenia, ktoré Vám predkladáme, iste nám dáte za pravdu.

Powered by Bullraider.com