motyl.jpgvodopad.jpghladanie1.jpghladanie2.jpgpotok.jpg
Milan Rusko

Milan Rusko

Rád píšem "teoretické" články smerujúce k podstate života, medziľudských vzťahov a aj k podstate Boha.. Vo svojich textoch chcem ukázať nový, nezvyklý uhol pohľadu a logické súvislosti a tým povzbudiť ľudí k samostatnému mysleniu o živote a o vzťahoch. K mysleniu, ktoré má nielen svoju logiku, ale aj svoju "dušu", danú intuitívnou múdrosťou pochopenia podstaty života a nášho ľudského bytia. Práve túto intiutívnu múdrosť a pochopenie by som rád písaním zveľaďoval, v sebe aj v čitateľoch. A človek, ktorý má pochopenie vecí, ten už nepotrebuje praktické rady, tie si vie aj sám nájsť v sebe, presne také, aké práve potrebuje.

Články sa snažím písať naladený v tom správnom duchu a budem rád, ak sa aspoň niečo z tohto ducha prenesie aj na čitateľa. A spätnou väzbou zase opačne, môžme spoločne postúpiť v hľadaní správneho ducha. Duch alebo atmosféra, ktorý je základom všetkej intuície, múdrosti, pocitov aj myslenia.

piatok, 30 marec 2012 05:55

Ezopova bájka: Vlci a ovce.

Vlci úklady činiac stádu ovčiemu, keď už nemohli zmocniť sa ich pre psov, ktorí ich strážili, uznali, že ľsťou treba toto vykonať. A poslali poslov k ovciam, požadovali od nich psov, dokladajúc, že tí sú príčinou nepriateľstva a majú im byť odovzdaní a tak že mier nastane medzi nimi. Tu ovce, nehľadiac na budúcnosť, vydali psov svojich a vlci, ktorí ich dostali do svojej moci, nestrážené stádo ľahko vyhubili.

piatok, 30 marec 2012 05:22

Jean de La Fontaine: Perún a zvieratá

Raz Perún boh povolal k sebe všetko živočíšstvo pod slnkom a vyzval ho, aby sa posťažovalo a povedalo, či spokojné je s darmi, ktoré mu prepožičané boli a či praje si kto čosi, že mu rád hneď žiadosť jeho vyplní.